APY Full Form in Gujarati

APY-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

APY


APY Full Form

Atal Pension Yojana


APY Full Form in Gujarati

અટલ પેન્શન યોજના


About APY:

APY એ ભારતના નાગરિકો માટેની પેન્શન યોજના છે જે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો પર કેન્દ્રિત છે. APY હેઠળ, બાંયધરીકૃત લઘુત્તમ પેન્શન રૂ. 1,000/- અથવા 2,000/- અથવા 3,000/- અથવા 4,000 અથવા 5,000/- દર મહિને સબ્સ્ક્રાઇબર્સ દ્વારા યોગદાનના આધારે 60 વર્ષની ઉંમરે આપવામાં આવશે. ભારતનો કોઈપણ નાગરિક APY યોજનામાં જોડાઈ શકે છે.

આ સ્કીમ માટે નીચેની પાત્રતા માપદંડો છે:

ગ્રાહકની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
તેની/તેણી પાસે બચત બેંક ખાતું/ પોસ્ટ ઓફિસ બચત બેંક ખાતું હોવું જોઈએ.
સંભવિત અરજદાર APY એકાઉન્ટ પર સમયાંતરે અપડેટની પ્રાપ્તિની સુવિધા માટે નોંધણી દરમિયાન બેંકને આધાર અને મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરી શકે છે. જોકે, નોંધણી માટે આધાર ફરજિયાત નથી.


Watch APY Full Form In Gujarati on YouTube

APY Full Form in Gujarati | APY nu full form shu che | APY નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for APY Full Form

APY Full Form, APY Full Form in Gujarati, What is the full form of APY in Gujarati, Find full form of APY in Gujarati, Gujarati Full Form of APY, APY Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of APY


What was in this APYt

આ Website પર તમે APY નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે APY શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે APY ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે APY શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો APY શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of APY in detail. APY નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials