BRB Full Form in Gujarati

BRB-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

BRB


BRB Full Form

Be Right Back


BRB Full Form in Gujarati

ફરી પાછા આવો


About BRB:

“બી રાઇટ બેક” એક વાક્ય છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ફેસબુક, યાહૂ મેસેન્જર, જીમેલ વગેરે જેવી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ પર ચેટિંગમાં થાય છે. તેનો ઉપયોગ ઓનલાઇન ચેટ પર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે થાય છે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સામેની વ્યક્તિને કહેવા માંગે છે કે “હું ટૂંક સમયમાં આ વાતચીત પર પાછો આવીશ”. તેથી, તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તા દ્વારા તે બતાવવા માટે કરવામાં આવે છે કે તે અથવા તેણી ટૂંકા સમય માટે તેના કમ્પ્યુટરથી દૂર રહેવાની અપેક્ષા રાખે છે. તે સૌજન્ય બતાવવાનો એક માર્ગ પણ છે જેથી બીજા વપરાશકર્તાને આશ્ચર્ય ન થાય કે શા માટે કોઈ વ્યક્તિ થોડા સમય માટે કોઈ પણ વસ્તુનો જવાબ નથી આપી રહ્યો.


Watch BRB Full Form In Gujarati on YouTube

BRB Full Form in Gujarati | BRB nu full form shu che | BRB નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for BRB Full Form

BRB Full Form, BRB Full Form in Gujarati, What is the full form of BRB in Gujarati, Find full form of BRB in Gujarati, Gujarati Full Form of BRB, BRB Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of BRB


What was in this BRB

આ Website પર તમે BRB નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે BRB શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે BRB ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે BRB શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો BRB શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of BRB in detail. BRB નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials