BTS Full Form in Gujarati

BTS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

BTS


BTS Full Form

BangTan Sonyeondan


BTS Full Form in Gujarati

બંગતાન સોન્યોંદન


About BTS:

બંગતાન સોન્યોંદનને બંગતાનબોયઝ અથવા બુલેટપ્રૂફ બોયઝ સ્કાઉટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બંગતાન સોન્યોંદન એ વિશ્વનું સૌથી મોટું કોરિયન મ્યુઝિક અને બૉઇઝ બૅન્ડ ગ્રુપ છે. દક્ષિણ કોરિયા ના સિયોલ ના આ ગ્રુપ માં ૭ સભ્યો છે. તેમના નામ આરએમ, જિન, સુગા, જે-હોપ, જિમિન, વેઇ અને જંગકૂક છે. કિમ નામ-જુન જે આરએમ (રેપ મોન્સ્ટર) તરીકે ઓળખાય છે તે આ દક્ષિણ કોરિયાના પોપ બેન્ડ બીટીએસના મુખ્ય રેપર અને નેતા છે.


Watch BTS Full Form In Gujarati on YouTube

BTS Full Form in Gujarati | BTS nu full form shu che | BTS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for BTS Full Form

BTS Full Form, BTS Full Form in Gujarati, What is the full form of BTS in Gujarati, Find full form of BTS in Gujarati, Gujarati Full Form of BTS, BTS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of BTS


What was in this BTS

આ Website પર તમે BTS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે BTS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે BTS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે BTS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો BTS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of BTS in detail. BTS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment