Catch one’s breath Meaning in Gujarati

Catch-one’s-breath-meaning-in-gujarati

 

Type of Catch one’s breath

Phrase


Meaning of Catch one’s breath in Gujarati 

અચાનક અટકવું

To stop suddenly


Pronunciation of Catch one’s breath in Gujarati

Catch one’s breath (કેચ વન’સ બ્રેથ)


Usage of Catch one’s breath in a Sentence

    • He caught his breath when he saw his girlfriend before him.

    • તે તેની ગર્લ ફ્રેન્ડ ને સામે જોઈને અચાનક અટક્યો.


Watch Catch one’s breath Meaning In Gujarati on YouTube

Catch one’s breath meaning in Gujarati | Catch one’s breath no arth shu che | explained Catch one’s breath in Gujarati

 


Tags for Catch one’s breath Meaning in Gujarati

Catch one’s breath Meaning in Gujarati. Catch one’s breath Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Catch one’s breath. translation of Catch one’s breath in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Catch one’s breath in English and in Gujarati. What Catch one’s breath means in Gujarati. Catch one’s breath meaning in Gujarati. Catch one’s breath definition, explanation, pronunciations and examples of Catch one’s breath in Gujarati. Synonyms of Catch one’s breath in Gujarati. Catch one’s breaths of Catch one’s breath in Gujarati. Catch one’s breath in Gujarati Dictionary. Catch one’s breath typing in Gujarati. Thesaurus of Catch one’s breath in Gujarati. Thesaurus of Catch one’s breath Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Catch one’s breath નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Catch one’s breath નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Catch one’s breath ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Catch one’s breath ને કેવી રીતે બોલાય, Catch one’s breath ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Catch one’s breath શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Catch one’s breath in detail. Catch one’s breath નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials