CEO Full Form in Gujarati

CEO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

CEO


CEO Full Form

Chief executive officer


CEO Full Form in Gujarati

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી


About CEO:

CEO એ કોઈપણ સંસ્થામાં સૌથી વરિષ્ઠ કોર્પોરેટ ઓફિસર અથવા એડમિનિસ્ટ્રેટર છે જે સમગ્ર સંચાલન અને વહીવટનું ધ્યાન રાખે છે. કોર્પોરેશન અથવા કંપનીના સીઇઓ સીધા ચેરમેન અથવા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને રિપોર્ટ કરે છે. તે નીતિઓ લાગુ કરીને અને કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરીને ફેરફારો કરવા માટે જવાબદાર છે. CEO બનવા માટે ઘણી મહેનત, અનુભવ અને બિઝનેસ નેટવર્કિંગની જરૂર પડે છે. બોર્ડ અને કંપનીના શેરધારકો સીઈઓની પસંદગી કરે છે.


Watch CEO Full Form In Gujarati on YouTube

CEO Full Form in Gujarati | CEO nu full form shu che | CEO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for CEO Full Form

CEO Full Form, CEO Full Form in Gujarati, What is the full form of CEO in Gujarati, Find full form of CEO in Gujarati, Gujarati Full Form of CEO, CEO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of CEO


What was in this CEO

આ Website પર તમે CEO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે CEO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે CEO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે CEO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો CEO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of CEO in detail. CEO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials