Chickenpox Meaning in Gujarati

Chickenpox-meaning-in-gujarati

 

Type of Chickenpox

noun: chickenpox


Definition and Meaning of Chickenpox in Gujarati

અછબડા, એ નામનો એક રોગ. તેમાં શરીર ઉપર આછી આછી ફોલ્લી થઈ આવે છે. એક બે દિવસમાં તેમાં પાણી ભરાઈ ૬ થી ૭ દિવસમાં કરમાઈ જઈ ભીંગડાં ઊખડી જાય છે. કોઈ વાર હલકો તાવ આવી અછબડા નીકળી જાય તો પણ ખબર પડતી નથી. શીળી અને ઓરીની સરખામણીમાં આ ઘણો હલકો રોગ હોવાથી તેમાં દવાની જરૂર રહેતી નથી.


Pronunciation of Chickenpox in Gujarati

Chickenpox (ચિકનપોક્સ)


Usage of Chickenpox in a Sentence

    • Chickenpox is a very common disease among children.

    • ચિકનપોક્સ બાળકોમાં થતો એકદમ સામાન્ય રોગ છે.

    • Chickenpox is an infection caused by the varicella-zoster virus.

    • ચિકનપોક્સ એ વેરિસેલા-ઝોસ્ટર વાયરસને કારણે થતો ચેપ છે.


Watch Chickenpox Meaning In Gujarati on YouTube

Chickenpox meaning in Gujarati | Chickenpox no arth shu che | explained Chickenpox in Gujarati

Synonyms of Chickenpox in Gujarati


Antonyms of Chickenpox in Gujarati


Tags for Chickenpox Meaning in Gujarati

Chickenpox Meaning in Gujarati. Chickenpox Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Chickenpox. translation of Chickenpox in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Chickenpox in English and in Gujarati. What Chickenpox means in Gujarati. Chickenpox meaning in Gujarati. Chickenpox definition, Chickenpox, pronunciations and exChickenpoxples of Chickenpox in Gujarati. Synonyms of Chickenpox in Gujarati. Chickenpoxs of Chickenpox in Gujarati. Chickenpox in Gujarati Dictionary. Chickenpox typing in Gujarati. Thesaurus of Chickenpox in Gujarati. Thesaurus of Chickenpox Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Chickenpox નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Chickenpox નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Chickenpox ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Chickenpox ને કેવી રીતે બોલાય, Chickenpox ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Chickenpox શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Chickenpox in detail. Chickenpox નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment