ETA Full Form in Gujarati

ETA-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

ETA


ETA Full Form

Estimated Time of Arrival


ETA Full Form in Gujarati

પહેાંચવાનો અંદાજીત સમય


About ETA:

ETA એ આજકાલ એક લોકપ્રિય ઇન્ટરનેટ સ્લેંગ છે. તેનો ઉપયોગ ચોક્કસ એન્ટિટીના આગમન માટે બાકી રહેલો સમય બતાવવા માટે થાય છે અથવા કંઈક કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આ એન્ટિટી ટ્રેન, વિમાન, બસ, જહાજ, પત્ર, કુરિયર કંઈપણ હોઈ શકે છે જે તમે આવવાની અપેક્ષા રાખો છો. આ શબ્દનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે તે તારીખ દર્શાવવા માટે થાય છે કે જે સમયે જહાજ બંદર પર આવવાનું છે. સમય કલાકો અને મિનિટોમાં અપેક્ષિત સમય સાથે ચોક્કસ તારીખના સ્વરૂપમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે. અપેક્ષિત સમય ભૂતકાળના અનુભવો પરથી અને સૂત્રની મદદથી માપવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જાહેર પરિવહનમાં, ટ્રેનો, બસો, વિમાનો વગેરેના આગમનનો અંદાજિત સમય તેમના સ્થિર સમય કોષ્ટક, ટ્રાફિકની તીવ્રતા અને હિલચાલના વર્તમાન અને ભૂતકાળના રેકોર્ડના આધારે ગણવામાં આવે છે.


Watch ETA Full Form In Gujarati on YouTube

ETA Full Form in Gujarati | ETA nu full form shu che | ETA નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for ETA Full Form

ETA Full Form, ETA Full Form in Gujarati, What is the full form of ETA in Gujarati, Find full form of ETA in Gujarati, Gujarati Full Form of ETA, ETA Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of ETA


What was in this ETA

આ Website પર તમે ETA નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે ETA શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે ETA ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે ETA શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો ETA શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of ETA in detail. ETA નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials