HTC Full Form in Gujarati

HTC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

HTC


HTC Full Form

High Tech Computer


HTC Full Form in Gujarati

હાઈ ટેક કમ્પ્યુટર


About HTC:

એચટીસીનો અર્થ થાય છે હાઈ ટેક કમ્પ્યુટર. હકીકતમાં, તે અગાઉ હાઈ ટેક કમ્પ્યુટર કોર્પોરેશન તરીકે ઓળખાતું હતું. આજકાલ, તે એચટીસી કોર્પોરેશન તરીકે લોકપ્રિય છે. તે તાઇવાનની કંપની છે જે સ્માર્ટ ફોન અને ટેબ્લેટ્સના ઉત્પાદન માટે જાણીતી છે.


Watch HTC Full Form In Gujarati on YouTube

HTC Full Form in Gujarati | HTC nu full form shu che | HTC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for HTC Full Form

HTC Full Form, HTC Full Form in Gujarati, What is the full form of HTC in Gujarati, Find full form of HTC in Gujarati, Gujarati Full Form of HTC, HTC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of HTC


What was in this HTC

આ Website પર તમે HTC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે HTC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે HTC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે HTC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો HTC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of HTC in detail. HTC નું Gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment