NSS Full Form in Gujarati

NSS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

NSS


NSS Full Form

National Service Scheme


NSS Full Form in Gujarati

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના


About NSS:

NSS એ ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા સંચાલિત ભારતીય સરકારી ક્ષેત્રનો જાહેર સેવા કાર્યક્રમ છે. NSS તરીકે પ્રખ્યાત, આ યોજના 1969 માં ગાંધીજીના શતાબ્દી વર્ષમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. સમુદાય સેવા દ્વારા વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવાના હેતુથી, NSS એ કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓમાં યુવાનોનું સ્વૈચ્છિક સંગઠન છે.


Watch NSS Full Form In Gujarati on YouTube

NSS Full Form in Gujarati | NSS nu full form shu che | NSS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for NSS Full Form

NSS Full Form, NSS Full Form in Gujarati, What is the full form of NSS in Gujarati, Find full form of NSS in Gujarati, Gujarati Full Form of NSS, NSS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of NSS


What was in this post

આ Website પર તમે NSS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે NSS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે NSS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે NSS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો NSS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of NSS in detail. NSS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment