PFI Full Form in Gujarati

PFI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PFI


PFI Full Form

Popular Front of India


PFI Full Form in Gujarati

પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા


About PFI:

પીએફઆઈની સ્થાપના કેરળમાં વર્ષ 2006માં નેશનલ ડેવલપમેન્ટ ફ્રન્ટ, કર્ણાટકમાં ફોરમ ફોર ડિગ્નિટી અને તમિલનાડુમાં એમએનપીને ભેળવીને કરવામાં આવી હતી. પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (PFI) એ ભારતીય ઈસ્લામવાદી રાજકીય સંગઠન છે. આ સંસ્થા પોતાને નવી સામાજિક ચળવળ તરીકે વર્ણવે છે.


Watch PFI Full Form In Gujarati on YouTube

PFI Full Form in Gujarati | PFI nu full form shu che | PFI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PFI Full Form

PFI Full Form, PFI Full Form in Gujarati, What is the full form of PFI in Gujarati, Find full form of PFI in Gujarati, Gujarati Full Form of PFI, PFI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PFI


What was in this PFI

આ Website પર તમે PFI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PFI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PFI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PFI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PFI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PFI in detail. PFI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment