PKC Full Form in Gujarati

PKC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PKC


PKC Full Form

public key cryptography


PKC Full Form in Gujarati

સાર્વજનિક કી સંકેતલિપી


About PKC:

PKC ને એસિમેટ્રિક ક્રિપ્ટોગ્રાફી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. PKC એ એક એન્ક્રિપ્શન ટેકનિક છે જે સુરક્ષિત ડેટા કમ્યુનિકેશન માટે જોડી કરેલી જાહેર અને ખાનગી કી (અથવા અસમપ્રમાણ કી) અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રાપ્તકર્તાની સાર્વજનિક કીનો ઉપયોગ સંદેશ પ્રેષક દ્વારા સંદેશને એન્ક્રિપ્ટ કરવા અને પ્રેષકના સંદેશને ડિક્રિપ્ટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, ફક્ત પ્રાપ્તકર્તાની ખાનગી કીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. બે પ્રકારના PKC અલ્ગોરિધમ્સ છે એટલે કે એક RSA અને બીજું DSA. RSA એ આ અલ્ગોરિધમના શોધકો: રિવેસ્ટ, શમીર અને એડેલમેન અને ડિજિટલ સિગ્નેચર એલ્ગોરિધમ (DSA)ના નામ પરથી એક ટૂંકું નામ છે. PKC એન્ક્રિપ્શન મિલિટરી જેવા સુરક્ષિત સંચાર માટે બહુવિધ ક્ષેત્રો અને ઉદ્યોગોની વધતી જતી માંગને પહોંચી વળવા માટે વિકસિત થયું છે.


Watch PKC Full Form In Gujarati on YouTube

PKC Full Form in Gujarati | PKC nu full form shu che | PKC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PKC Full Form

PKC Full Form, PKC Full Form in Gujarati, What is the full form of PKC in Gujarati, Find full form of PKC in Gujarati, Gujarati Full Form of PKC, PKC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PKC


What was in this post

આ Website પર તમે PKC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PKC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PKC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PKC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PKC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PKC in detail. PKC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment