PVC Full Form in Gujarati

PVC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PVC


PVC Full Form

Polyvinyl chloride


PVC Full Form in Gujarati

પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ


About PVC:

PVC એક પોલિમર છે જે વિનાઇલ ક્લોરાઇડ પોલિમરાઇઝેશનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. પીવીસીનો ઉપયોગ રેઈનકોટ, વાયર, પાઈપ, બોટલ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ફ્લોરિંગ વગેરે સહિત વિવિધ ઉત્પાદનોમાં થઈ રહ્યો છે. તે પાણી અને અગ્નિનો પ્રતિકાર કરે છે, તેથી તે ઘણા ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી છે. પીવીસી એક થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિમર છે, જે ગરમી અને ઘનીકરણ પર પીગળીને અને રાસાયણિક ફોર્મ્યુલા -[CH2=CHCl]n-સાથે ઠંડુ થાય છે.


Watch PVC Full Form In Gujarati on YouTube

PVC Full Form in Gujarati | PVC nu full form shu che | PVC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PVC Full Form

PVC Full Form, PVC Full Form in Gujarati, What is the full form of PVC in Gujarati, Find full form of PVC in Gujarati, Gujarati Full Form of PVC, PVC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PVC


What was in this PVCt

આ Website પર તમે PVC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PVC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PVC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PVC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PVC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PVC in detail. PVC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials