RHD Full Form in Gujarati

RHD-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RHD


RHD Full Form

Rheumatic heart disease


RHD Full Form in Gujarati

રૂમેટિક હાર્ટ ડિસીઝ


About RHD:

RHD એ સંધિવા તાવની એક જટિલતા છે જે હૃદયના વાલ્વને અસર કરે છે. તે હૃદયના વાલ્વને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો હૃદયની નિષ્ફળતા અને મૃત્યુમાં પરિણમે છે. સંધિવા તાવ એ એક બળતરા રોગ છે જે સ્ટ્રેપ થ્રોટ અથવા ગળામાં દુખાવો દરમિયાન થાય છે. તે શરીરના જોડાયેલી પેશીઓને અસર કરે છે, ખાસ કરીને હૃદય, મગજ, સાંધા અને ત્વચામાં. તે સામાન્ય રીતે 5-15 વર્ષની વયના બાળકોમાં થાય છે, ભાગ્યે જ 3 વર્ષ પહેલાં અને 30 વર્ષની ઉંમર પછી થાય છે.


Watch RHD Full Form In Gujarati on YouTube

RHD Full Form in Gujarati | RHD nu full form shu che | RHD નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RHD Full Form

RHD Full Form, RHD Full Form in Gujarati, What is the full form of RHD in Gujarati, Find full form of RHD in Gujarati, Gujarati Full Form of RHD, RHD Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RHD


What was in this RHD

આ Website પર તમે RHD નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RHD શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RHD ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RHD શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RHD શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RHD in detail. RHD નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment