SBI Full Form in Gujarati

SBI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SBI


SBI Full Form

State Bank of India


SBI Full Form in Gujarati

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા


About SBI:

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ ભારતીય બહુરાષ્ટ્રીય જાહેર ક્ષેત્રની બેંક અને નાણાકીય સેવાઓની વૈધાનિક સંસ્થા છે જેનું મુખ્ય મથક મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં છે. SBI એ વિશ્વની 43મી સૌથી મોટી બેંક છે અને 2020ની વિશ્વની સૌથી મોટી કોર્પોરેશનોની ફોર્ચ્યુન ગ્લોબલ 500 યાદીમાં 221મા ક્રમે છે, આ યાદીમાં એકમાત્ર ભારતીય બેંક છે. તે જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે અને અસ્કયામતો દ્વારા 23% બજાર હિસ્સો અને કુલ લોન અને થાપણોના બજારના 25% હિસ્સા સાથે ભારતની સૌથી મોટી બેંક છે. તે લગભગ 250,000 કર્મચારીઓ સાથે ભારતની પાંચમી સૌથી મોટી નોકરીદાતા પણ છે.


Watch SBI Full Form In Gujarati on YouTube

SBI Full Form in Gujarati | SBI nu full form shu che | SBI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SBI Full Form

SBI Full Form, SBI Full Form in Gujarati, What is the full form of SBI in Gujarati, Find full form of SBI in Gujarati, Gujarati Full Form of SBI, SBI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SBI


What was in this SBI

આ Website પર તમે SBI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SBI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SBI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SBI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SBI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SBI in detail. SBI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment