SOS Full Form in Gujarati

SOS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SOS


SOS Full Form

Save Our Souls


SOS Full Form in Gujarati

અમારા પ્રાણ બચાવો


About SOS:

જ્યારે 1906માં ઇન્ટરનેશનલ રેડિયો ટેલિગ્રાફિક કન્વેન્શન દ્વારા સૌપ્રથમ સંમતિ આપવામાં આવી હતી, ત્યારે તે માત્ર એક વિશિષ્ટ મોર્સ કોડ સિક્વન્સ હતો અને શરૂઆતમાં તે સંક્ષિપ્ત રૂપ ન હતું. પાછળથી લોકપ્રિય ઉપયોગમાં તે “સેવ અવર સોલ્સ” અને “સેવ અવર શિપ” જેવા સ્મૃતિ વાક્ય સાથે સંકળાયેલું બન્યું.


Watch SOS Full Form In Gujarati on YouTube

SOS Full Form in Gujarati | SOS nu full form shu che | SOS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SOS Full Form

SOS Full Form, SOS Full Form in Gujarati, What is the full form of SOS in Gujarati, Find full form of SOS in Gujarati, Gujarati Full Form of SOS, SOS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SOS


What was in this SOS

આ WebSOSe પર તમે SOS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SOS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SOS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SOS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SOS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SOS in detail. SOS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment