SUV Full Form in Gujarati

SUV-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SUV


SUV Full Form

Sport utility vehicle


SUV Full Form in Gujarati

સ્પોર્ટ યુટિલિટી વ્હીકલ


About SUV:

SUV એ કારનું વર્ગીકરણ છે જે રસ્તા પર જતી પેસેન્જર કારના તત્વોને ઑફ-રોડ વાહનોની સુવિધાઓ સાથે જોડે છે, જેમ કે ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ અને ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવ.


Watch SUV Full Form In Gujarati on YouTube

SUV Full Form in Gujarati | SUV nu full form shu che | SUV નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SUV Full Form

SUV Full Form, SUV Full Form in Gujarati, What is the full form of SUV in Gujarati, Find full form of SUV in Gujarati, Gujarati Full Form of SUV, SUV Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SUV


What was in this SUV

આ WebSUVe પર તમે SUV નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SUV શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SUV ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SUV શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SUV શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SUV in detail. SUV નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment