BSF Full Form

BSF Full Form in Gujarati

  What is the Full Form of BSF BSF Full Form Border Security Force BSF Full Form in Gujarati સીમા સુરક્ષા દળ About BSF: BSF એ ભારતનું અર્ધલશ્કરી દળ છે. તેની મુખ્ય ફરજ શાંતિ દરમિયાન ભારતની જમીન સરહદની રક્ષા કરવી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાઓને રોકવાની છે. હાલ તે દુનિયાનું સૌથી મોટું બોર્ડર ગાર્ડિંગ ફોર્સ છે. તે ભારતના પાંચ કેન્દ્રીય …

BSF Full Form in Gujarati Read More »

BSF Full Form in Gujarati

  What is the Full Form of BSF BSF Full Form Border Security Force BSF Full Form in Gujarati સીમા સુરક્ષા દળ About BSF: BSF એ ભારતનું અર્ધલશ્કરી દળ છે. તેની મુખ્ય ફરજ શાંતિ દરમિયાન ભારતની જમીન સરહદની રક્ષા કરવી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાઓને રોકવાની છે. હાલ તે દુનિયાનું સૌથી મોટું બોર્ડર ગાર્ડિંગ ફોર્સ છે. તે ભારતના પાંચ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર …

BSF Full Form in Gujarati Read More »