Venue Meaning in Gujarati

Venue-meaning-in-gujarati

 

Type of Venue

noun: venue; plural noun: venues


Definition and Meaning of Venue in Gujarati

સ્થળ, જગ્યા, સ્થાન, સંકેતસ્થાન, જ્યાં આગળ લોકો આયોજિત કાર્યક્રમ ઉદાહરણ તરીકે ક્રિકેટ મેચ વગેરે માટે ભેગા થતાં હોય તે સ્થળ કે કાયદા માં મુકદ્દમો જ્યાં ચાલવાનો હોય તે જિલ્લો


Pronunciation of Venue in Gujarati

Venue (વેન્યૂ)


Usage of Venue in a Sentence

    • The police will inspect the venue for safety.

    • પોલીસ સલામતી માટે સ્થળનું નિરીક્ષણ કરશે.

    • The venue for the World Cup is not decided.

    • વર્લ્ડ કપનું સ્થળ નક્કી નથી.


Watch Venue Meaning In Gujarati on YouTube

Venue meaning in Gujarati | Venue no arth shu che | explained Venue in Gujarati

Synonyms of Venue in Gujarati

emplacement, locale, locality, location, locus, place, point, position


Antonyms of Venue in Gujarati


Tags for Venue Meaning in Gujarati

Venue Meaning in Gujarati. Venue Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Venue. translation of Venue in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Venue in English and in Gujarati. What Venue means in Gujarati. Venue meaning in Gujarati. Venue definition, Venue, pronunciations and exVenueples of Venue in Gujarati. Synonyms of Venue in Gujarati. Venues of Venue in Gujarati. Venue in Gujarati Dictionary. Venue typing in Gujarati. Thesaurus of Venue in Gujarati. Thesaurus of Venue Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Venue નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Venue નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Venue ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Venue ને કેવી રીતે બોલાય, Venue ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Venue શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Venue in detail. Venue નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials