VLC Full Form in Gujarati

VLC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

VLC


VLC Full Form

VideoLAN Client


VLC Full Form in Gujarati

VideoLAN ક્લાયન્ટ


About VLC:

VLC એ મલ્ટીમીડિયા પ્લેયર છે જે મોટાભાગના પ્લેટફોર્મ પર મોટાભાગની મીડિયા ફાઇલો ચલાવી શકે છે. તેના સપોર્ટેડ ફોર્મેટની વિશાળ શ્રેણીમાં મલ્ટીમીડિયા ફાઇલો, ડીવીડી, ઓડિયો સીડી, વીસીડી અને વિવિધ સ્ટ્રીમિંગ પ્રોટોકોલ્સનો સમાવેશ થાય છે.


Watch VLC Full Form In Gujarati on YouTube

VLC Full Form in Gujarati | VLC nu full form shu che | VLC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VLC Full Form

VLC Full Form, VLC Full Form in Gujarati, What is the full form of VLC in Gujarati, Find full form of VLC in Gujarati, Gujarati Full Form of VLC, VLC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VLC


What was in this VLC

આ Website પર તમે VLC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VLC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VLC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VLC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VLC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VLC in detail. VLC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials