WBC Full Form in Gujarati

WBC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

WBC


VTU Full Form

White Blood Cells


VTU Full Form in Gujarati

શ્વેત રક્તકણો


About VTU:

શ્વેત રક્તકણો અને તેને લ્યુકોસાઈટ અથવા સફેદ રક્ત કોર્પસકલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રકારના રક્તકણો અસ્થિમજ્જામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તે નિયમિતપણે લોહી અને લસિકા પેશીઓમાં જોવા મળે છે. આ રક્તકણો તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિનો એક ભાગ છે અને તમારા શરીરને ચેપ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. ગ્રેન્યુલોસાઇટ્સ, મોનોસાઇટ્સ અને લિમ્ફોસાઇટ્સ એ તમામ ડબલ્યુબીસીનો ભાગ છે. સંપૂર્ણ રક્તકણોનું પરીક્ષણ અથવા સીબીટી શરીરમાં ડબ્લ્યુબીસીની સંખ્યાની ગણતરી કરે છે. ડબ્લ્યુબીસીના નીચા અવતરણથી રોગો થઈ શકે છે.


Watch VTU Full Form In Gujarati on YouTube

VTU Full Form in Gujarati | VTU nu full form shu che | VTU નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VTU Full Form

VTU Full Form, VTU Full Form in Gujarati, What is the full form of VTU in Gujarati, Find full form of VTU in Gujarati, Gujarati Full Form of VTU, VTU Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VTU


What was in this VTU

આ Website પર તમે VTU નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VTU શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VTU ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VTU શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VTU શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VTU in detail. VTU નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment