BCE Full Form in Gujarati

  What is the Full Form of BCE BCE Full Form Before Common Era BCE Full Form in Gujarati સામાન્ય યુગ પહેલા About BCE: BCE નો ઉપયોગ પરંપરાગત સંક્ષેપ BC (ખ્રિસ્ત પહેલા) ની જેમ જ થાય છે અને તેનો અર્થ “વર્ષ 1 CE (સામાન્ય યુગ) થી પહેલાનો પણ સમાન છે. BCE એ તાજેતરનો શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ BC …

BCE Full Form in Gujarati Read More »