BIFR Full Form in Gujarati

  What is the Full Form of BIFR BIFR Full Form Board of Industrial and Financial Reconstruction BIFR Full Form in Gujarati ઔદ્યોગિક અને નાણાકીય પુનર્નિર્માણ બોર્ડ About BIFR: BIFR એ ભારત સરકારની એક એજન્સી હતી અને નાણાં મંત્રાલયના નાણાકીય સેવાઓ વિભાગનો એક ભાગ હતો. તેની સ્થાપના માંદા ઔદ્યોગિક કંપનીઓ (વિશેષ જોગવાઈઓ) અધિનિયમ (એસઆઈસીએ), 1985 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. …

BIFR Full Form in Gujarati Read More »