OK Full Form in Gujarati

OK-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OK


OK Full Form

Olla Kalla/Oll Korrect


OK Full Form in Gujarati

બધુ બરાબર, બધુ સારું


About OK:

OK એ ગ્રીક શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે All correct. આ એક ખૂબ જ સામાન્ય શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ વાતચીતમાં થાય છે જ્યારે આપણે બીજા સાથે સંમત હોઈએ છીએ. તેનો ઉપયોગ ચેટિંગમાં પણ થાય છે.


Watch OK Full Form In Gujarati on YouTube

OK Full Form in Gujarati | OK nu full form shu che | OK નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OK Full Form

OK Full Form, OK Full Form in Gujarati, What is the full form of OK in Gujarati, Find full form of OK in Gujarati, Gujarati Full Form of OK, OK Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OK


What was in this post

આ Website પર તમે OK નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OK શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OK ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OK શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OK શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OK in detail. OK નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment