OSA Full Form in Gujarati

OSA-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OSA


OSA Full Form

Obstructive sleep apnea


OSA Full Form in Gujarati

પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરતા દેશોની સંસ્થા


About OSA:

OSA એ એક એવી સમસ્યા છે જેમાં ઊંઘ દરમિયાન તમારા શ્વાસોશ્વાસ અટકે છે. આ સંકુચિત અથવા અવરોધિત વાયુમાર્ગોને કારણે થાય છે. જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ છો, ત્યારે તમારા શરીરના તમામ સ્નાયુઓ વધુ હળવા બને છે. આમાં તે સ્નાયુઓનો સમાવેશ થાય છે જે તમારા ગળાને ખુલ્લું રાખવામાં મદદ કરે છે જેથી હવા તમારા ફેફસામાં પ્રવેશી શકે.

સામાન્ય રીતે, તમારું ગળું ઊંઘ દરમિયાન હવાને પસાર થવા દે તેટલું ખુલ્લું રહે છે. કેટલાક લોકોનું ગળું સાંકડું હોય છે. જ્યારે તેમના ગળાના ઉપરના ભાગમાંના સ્નાયુઓ ઊંઘ દરમિયાન આરામ કરે છે, ત્યારે પેશીઓ અંદર બંધ થાય છે અને વાયુમાર્ગને અવરોધે છે. શ્વાસ લેવાના આ બંધને એપનિયા કહેવાય છે.

મોટેથી નસકોરા બોલવા એ OSA નું ટેલટેલ લક્ષણ છે. નસકોરા સંકુચિત અથવા અવરોધિત વાયુમાર્ગ દ્વારા હવાના સ્ક્વિઝિંગને કારણે થાય છે. જોકે નસકોરાં લેનાર દરેક વ્યક્તિને સ્લીપ એપનિયા નથી.


Watch OSA Full Form In Gujarati on YouTube

OSA Full Form in Gujarati | OSA nu full form shu che | OSA નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OSA Full Form

OSA Full Form, OSA Full Form in Gujarati, What is the full form of OSA in Gujarati, Find full form of OSA in Gujarati, Gujarati Full Form of OSA, OSA Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OSA


What was in this post

આ Website પર તમે OSA નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OSA શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OSA ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OSA શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OSA શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OSA in detail. OSA નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment