PCB Full Form in Gujarati

PCB-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PCB


PCB Full Form

Printed Circuit Board


PCB Full Form in Gujarati

પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ


About PCB:

PCBs એ પાતળા બોર્ડની રીતે બિન-વાહક સામગ્રી દ્વારા બાંધવામાં આવેલ વિદ્યુત સર્કિટ છે જે સંપૂર્ણપણે કોપર સર્કિટ ધરાવે છે જેમ કે પ્લાસ્ટિક, ફાઇબરગ્લાસ, ફાઇબરગ્લાસ, સંયુક્ત ઇપોક્સી, વગેરે.


Watch PCB Full Form In Gujarati on YouTube

PCB Full Form in Gujarati | PCB nu full form shu che | PCB નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PCB Full Form

PCB Full Form, PCB Full Form in Gujarati, What is the full form of PCB in Gujarati, Find full form of PCB in Gujarati, Gujarati Full Form of PCB, PCB Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PCB


What was in this post

આ Website પર તમે PCB નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PCB શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PCB ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PCB શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PCB શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PCB in detail. PCB નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment