PBX Full Form in Gujarati

PBX-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PBX


PBX Full Form

Private Branch Exchange


PBX Full Form in Gujarati

ખાનગી શાખા વિનિમય


About PBX:

PBX એ ભારતમાં કરદાતાઓને ફાળવવામાં આવેલ અનન્ય કોડ છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ PBX ની દેખરેખ રાખે છે. PBX ને રાષ્ટ્રીય ઓળખનો પુરાવો ગણવામાં આવે છે અને તે તમામ વ્યાવસાયિકો અથવા પગારદાર લોકો માટે ફરજિયાત છે.


Watch PBX Full Form In Gujarati on YouTube

PBX Full Form in Gujarati | PBX nu full form shu che | PBX નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PBX Full Form

ખાનગી શાખા વિનિમય એ એન્ટરપ્રાઇઝની અંદર એક ટેલિફોન સિસ્ટમ છે જે સ્થાનિક લાઇન્સ પર વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે કોલ સ્વિચ કરે છે, જ્યારે તમામ વપરાશકર્તાઓને ચોક્કસ સંખ્યામાં બાહ્ય ફોન લાઇન્સ શેર કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.


What was in this post

આ Website પર તમે PBX નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PBX શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PBX ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PBX શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PBX શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PBX in detail. PBX નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment