PHP Full Form in Gujarati

PHP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PHP


PHP Full Form

Hypertext Preprocessor


PHP Full Form in Gujarati

હાઇપરટેક્સ્ટ પ્રીપ્રોસેસર


About PHP:

PHP એ વેબ ડેવલપમેન્ટ માટે રચાયેલ HTML-એમ્બેડેડ, સર્વર-સાઇડ સ્ક્રિપ્ટીંગ ભાષા છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય હેતુની પ્રોગ્રામિંગ ભાષા તરીકે પણ થાય છે. તે 1994 માં રાસ્મસ લેર્ડોર્ફ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું અને 1995 માં બજારમાં દેખાયું હતું. તેનો મોટાભાગનો વાક્યરચના C, C++ અને જાવા પાસેથી ઉધાર લેવામાં આવ્યો છે. PHP કોડને HTML કોડ્સ સાથે સરળ રીતે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ વેબ ફ્રેમવર્ક સાથે સંયોજનમાં થઈ શકે છે. તેની સ્ક્રિપ્ટો સર્વર પર ચલાવવામાં આવે છે. PHP કોડની પ્રક્રિયા PHP દુભાષિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. PHP નો મુખ્ય ધ્યેય વેબ ડેવલપરને ગતિશીલ રીતે જનરેટ કરેલા પૃષ્ઠોને ઝડપથી બનાવવાની મંજૂરી આપવાનો છે.


Watch PHP Full Form In Gujarati on YouTube

PHP Full Form in Gujarati | PHP nu full form shu che | PHP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PHP Full Form

PHP Full Form, PHP Full Form in Gujarati, What is the full form of PHP in Gujarati, Find full form of PHP in Gujarati, Gujarati Full Form of PHP, PHP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PHP


What was in this post

આ Website પર તમે PHP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PHP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PHP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PHP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PHP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PHP in detail. PHP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment