PNR Full Form in Gujarati

PNR-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PNR


PNR Full Form

Passenger Name Record


PNR Full Form in Gujarati

મુસાફર નામ રેકોર્ડ


About PNR:

PNR એક ડિજિટલ પ્રમાણપત્ર છે જે મુસાફરોને ઓનલાઈન ચેક-ઈન કરવા અથવા તેમના બુકિંગને ટૂંકા સમયમાં મેનેજ કરવાની મંજૂરી આપે છે. બુકિંગ નંબર તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે, પેસેન્જર નેમ રેકોર્ડ એ 6 આલ્ફાન્યૂમેરિક અક્ષરો સાથેનો કોડ છે.


Watch PNR Full Form In Gujarati on YouTube

PNR Full Form in Gujarati | PNR nu full form shu che | PNR નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PNR Full Form

PNR Full Form, PNR Full Form in Gujarati, What is the full form of PNR in Gujarati, Find full form of PNR in Gujarati, Gujarati Full Form of PNR, PNR Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PNR


What was in this post

આ Website પર તમે PNR નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PNR શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PNR ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PNR શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PNR શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PNR in detail. PNR નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment