RAM Full Form in Gujarati

RAM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RAM


RAM Full Form

Random-access memory


RAM Full Form in Gujarati

રેન્ડમ ઍક્સેસ મેમરી


About RAM:

સ્ટોરેજમાં લખવા અને વાંચવા માટે, RAM નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. RAM એ ફાઇલો અને પ્રોગ્રામ ડેટાને સાચવે છે જે CPU ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે પાવર બંધ હોય ત્યારે ડેટા ખોવાઈ જાય છે, તે અસ્થિર મેમરી છે. RAM ને વધુ બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે

1) SRAM (સ્ટેટિક રેમ)
2) DRAM (ડાયનેમિક રેમ)


Watch RAM Full Form In Gujarati on YouTube

RAM Full Form in Gujarati | RAM nu full form shu che | RAM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RAM Full Form

RAM Full Form, RAM Full Form in Gujarati, What is the full form of RAM in Gujarati, Find full form of RAM in Gujarati, Gujarati Full Form of RAM, RAM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RAM


What was in this RAMt

આ Website પર તમે RAM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RAM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RAM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RAM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RAM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RAM in detail. RAM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment