RAW Full Form in Gujarati

RAW-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RAW


RAW Full Form

 Research and Analysis Wing


RAW Full Form in Gujarati

સંશોધન અને વિશ્લેષણ વિંગ


About RAW:

RAW એ ભારતની મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ગુપ્તચર એજન્સી છે. 1962 માં ભારત-ચીન યુદ્ધ અને 1965 માં ભારત-પાક યુદ્ધ પછી RAW એજન્સી બનાવવામાં આવી હતી. RAW ની રચના સપ્ટેમ્બર 1968 માં રામેશ્વર નાથ કાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ નવી દિલ્હી, ભારતમાં હેડ ઓફિસ સાથે કરવામાં આવી હતી.


Watch RAW Full Form In Gujarati on YouTube

RAW Full Form in Gujarati | RAW nu full form shu che | RAW નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RAW Full Form

RAW Full Form, RAW Full Form in Gujarati, What is the full form of RAW in Gujarati, Find full form of RAW in Gujarati, Gujarati Full Form of RAW, RAW Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RAW


What was in this RAWt

આ Website પર તમે RAW નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RAW શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RAW ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RAW શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RAW શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RAW in detail. RAW નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment