RBC Full Form in Gujarati

RBC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RBC


RBC Full Form

Red blood cells


RBC Full Form in Gujarati

લાલ રક્તકણો


About RBC:

લાલ રક્તકણો એક પ્રકારનો રક્તકણ છે જે અસ્થિમજ્જામાં બને છે અને લોહીમાં જોવા મળે છે. લાલ રક્તકણોમાં હિમોગ્લોબિન નામનું પ્રોટીન હોય છે, જે ફેફસાંમાંથી શરીરના તમામ ભાગોમાં ઓક્સિજનનું વહન કરે છે.


Watch RBC Full Form In Gujarati on YouTube

RBC Full Form in Gujarati | RBC nu full form shu che | RBC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RBC Full Form

RBC Full Form, RBC Full Form in Gujarati, What is the full form of RBC in Gujarati, Find full form of RBC in Gujarati, Gujarati Full Form of RBC, RBC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RBC


What was in this RBCt

આ Website પર તમે RBC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RBC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RBC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RBC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RBC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RBC in detail. RBC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment