SDK Full Form in Gujarati

SDK-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SDK


SDK Full Form

Software Development Kit


SDK Full Form in Gujarati

સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કીટ


About SDK:

એસડીકે (SDK) ને દેવકિટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એસડીકે (SDK) એ ચોક્કસ પ્લેટફોર્મ માટે સોફ્ટવેર-બિલ્ડિંગ ટૂલ્સનો સેટ છે, જેમાં બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ, ડિબગર્સ અને ઘણી વખત, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ (ઓએસ)ને લગતા રૂટિન્સના સેટ જેવા કોડ લાઇબ્રેરીઓના માળખા અથવા જૂથનો સમાવેશ થાય છે.


Watch SDK Full Form In Gujarati on YouTube

SDK Full Form in Gujarati | SDK nu full form shu che | SDK નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SDK Full Form

SDK Full Form, SDK Full Form in Gujarati, What is the full form of SDK in Gujarati, Find full form of SDK in Gujarati, Gujarati Full Form of SDK, SDK Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SDK


What was in this SDK

આ Website પર તમે SDK નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SDK શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SDK ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SDK શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SDK શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SDK in detail. SDK નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment