SDM Full Form in Gujarati

SDM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SDM


SDM Full Form

Sub Divisional Magistrate


SDM Full Form in Gujarati

સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ


About SDM:

પેટાવિભાગોની રચના જિલ્લાઓને વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. પેટાવિભાગનું નિયંત્રણ એસડીએમ (SDM) દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે ઘણી વખત જિલ્લા સ્તરથી નીચેના વહીવટી અધિકારી હોય છે, જે દેશના સરકારી માળખા પર આધારિત હોય છે.


Watch SDM Full Form In Gujarati on YouTube

SDM Full Form in Gujarati | SDM nu full form shu che | SDM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SDM Full Form

SDM Full Form, SDM Full Form in Gujarati, What is the full form of SDM in Gujarati, Find full form of SDM in Gujarati, Gujarati Full Form of SDM, SDM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SDM


What was in this SDM

આ Website પર તમે SDM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SDM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SDM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SDM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SDM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SDM in detail. SDM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment