SKU Full Form in Gujarati

SKU-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SKU


SKU Full Form

Stock Keeping Unit


SKU Full Form in Gujarati

જથ્થો રાખવાનુ એકમ


About SKU:

SKU નો અર્થ “સ્ટોક રાખવાનું એકમ” છે અને — નામ સૂચવે છે તેમ — તે એક સંખ્યા છે (સામાન્ય રીતે આઠ આલ્ફાન્યૂમેરિક અંકો) જે રિટેલર્સ આંતરિક રીતે સ્ટોક લેવલનો ટ્રૅક રાખવા ઉત્પાદનોને સોંપે છે. જો ઉત્પાદનમાં વિવિધ રંગો અને કદ હોય, તો દરેક વિવિધતાનો એક અનન્ય SKU નંબર હોય છે.


Watch SKU Full Form In Gujarati on YouTube

SKU Full Form in Gujarati | SKU nu full form shu che | SKU નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SKU Full Form

SKU Full Form, SKU Full Form in Gujarati, What is the full form of SKU in Gujarati, Find full form of SKU in Gujarati, Gujarati Full Form of SKU, SKU Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SKU


What was in this SKU

આ Website પર તમે SKU નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SKU શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SKU ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SKU શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SKU શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SKU in detail. SKU નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials