SLA Full Form in Gujarati

SLA-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SLA


SLA Full Form

Service-Level Agreement


SLA Full Form in Gujarati

સેવા-સ્તરની સમજૂતી


About SLA:

સર્વિસ-લેવલ એગ્રીમેન્ટ (એસએલએ) સેવા પ્રદાતા અને ગ્રાહક વચ્ચેની અપેક્ષાઓ નક્કી કરે છે અને ડિલિવરી કરવાની પ્રોડક્ટ્સ અથવા સેવાઓ, અંતિમ વપરાશકર્તાની સમસ્યાઓ માટે સંપર્કના એક બિંદુ, અને મેટ્રિક્સ કે જેના દ્વારા પ્રક્રિયાની અસરકારકતાનું નિરીક્ષણ અને મંજૂરી કરવામાં આવે છે તેનું વર્ણન કરે છે.


Watch SLA Full Form In Gujarati on YouTube

SLA Full Form in Gujarati | SLA nu full form shu che | SLA નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SLA Full Form

SLA Full Form, SLA Full Form in Gujarati, What is the full form of SLA in Gujarati, Find full form of SLA in Gujarati, Gujarati Full Form of SLA, SLA Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SLA


What was in this SLA

આ Website પર તમે SLA નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SLA શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SLA ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SLA શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SLA શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SLA in detail. SLA નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment