SLR Full Form in Gujarati

SLR-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SLR


SLR Full Form

Statutory Liquidity Ratio


SLR Full Form in Gujarati

સ્ટેચ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો


About SLR:

SLR એ અનામતની આવશ્યકતા માટે ભારતમાં એક સરકારી શબ્દ છે કે વ્યાપારી બેંકોને વપરાશકર્તાઓને ક્રેડિટ ઓફર કરતા પહેલા નાણાં, સોનાના અનામત અથવા આરબીઆઈ (ભારતીય રિઝર્વ બેંક) ના સ્વરૂપમાં અધિકૃત સુરક્ષા જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.


Watch SLR Full Form In Gujarati on YouTube

SLR Full Form in Gujarati | SLR nu full form shu che | SLR નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SLR Full Form

SLR Full Form, SLR Full Form in Gujarati, What is the full form of SLR in Gujarati, Find full form of SLR in Gujarati, Gujarati Full Form of SLR, SLR Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SLR


What was in this SLR

આ Website પર તમે SLR નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SLR શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SLR ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SLR શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SLR શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SLR in detail. SLR નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment