SSC Full Form in Gujarati

SSC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SSC


SSC Full Form

Staff Selection Commission


SSC Full Form in Gujarati

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન


About SSC:

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) ભારત સરકાર હેઠળની એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા છે જે વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો અને કચેરીઓ માટે વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતીના પાસાનું ધ્યાન રાખે છે.

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પર્સોનલ એન્ડ ટ્રેનિંગ (ડીઓપીટી)ની મુખ્ય સંસ્થાઓમાંની એક છે, જેમાં એક ચેરમેન, બે સભ્યો અને એક સેક્રેટરી-કમ-કન્ટ્રોલર ઓફ એક્ઝામિનેશન્સ હોય છે.


Watch SSC Full Form In Gujarati on YouTube

SSC Full Form in Gujarati | SSC nu full form shu che | SSC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SSC Full Form

SSC Full Form, SSC Full Form in Gujarati, What is the full form of SSC in Gujarati, Find full form of SSC in Gujarati, Gujarati Full Form of SSC, SSC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SSC


What was in this SSC

આ WebSSCe પર તમે SSC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SSC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SSC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SSC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SSC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SSC in detail. SSC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment