TFT Full Form in Gujarati

TFT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TFT


TFT Full Form

Thin Film Transistor


TFT Full Form in Gujarati

પાતળા ફિલ્મ ટ્રાંઝિસ્ટર


About TFT:

TFT એક ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન ટેકનોલોજી છે, જેનો ઉપયોગ લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે (એલસીડી)માં થાય છે. ટીએફટી એ સક્રિય તત્વો છે જે દરેક પિક્સેલને ચાલુ અને બંધ કરતી સ્વીચ તરીકે કાર્ય કરે છે.


Watch TFT Full Form In Gujarati on YouTube

TFT Full Form in Gujarati | TFT nu full form shu che | TFT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TFT Full Form

TFT Full Form, TFT Full Form in Gujarati, What is the full form of TFT in Gujarati, Find full form of TFT in Gujarati, Gujarati Full Form of TFT, TFT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TFT


What was in this TFT

આ WebTFTe પર તમે TFT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TFT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TFT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TFT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TFT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TFT in detail. TFT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment