TOI Full Form in Gujarati

TOI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TOI


TOI Full Form

Times of India


TOI Full Form in Gujarati

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા


About TOI:

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા એક ભારતીય અંગ્રેજી-ભાષાનું દૈનિક અખબાર છે જે ટાઇમ્સ ગ્રુપનું છે. ઓડિટ બ્યુરો ઓફ સર્ક્યુલેશન્સ (ભારત) અનુસાર, ટીઓઆઈ એ ચલણના આધારે ભારતનું ત્રીજું સૌથી મોટું અખબાર છે અને વિશ્વમાં સૌથી વધુ વેચાતું અંગ્રેજી ભાષા દૈનિક છે. તેનું વડું મથક મુંબઈ, ભારત ખાતે આવેલું છે.


Watch TOI Full Form In Gujarati on YouTube

TOI Full Form in Gujarati | TOI nu full form shu che | TOI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TOI Full Form

TOI Full Form, TOI Full Form in Gujarati, What is the full form of TOI in Gujarati, Find full form of TOI in Gujarati, Gujarati Full Form of TOI, TOI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TOI


What was in this TOI

આ WebTOIe પર તમે TOI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TOI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TOI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TOI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TOI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TOI in detail. TOI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment