TRP Full Form in Gujarati

TRP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TRP


TRP Full Form

Television Rating Point


TRP Full Form in Gujarati

ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઇન્ટ


About TRP:

TRP એ એક સાધન છે જે ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામની લોકપ્રિયતા સૂચવે છે. તેનો ઉપયોગ કયા ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામને સૌથી વધુ જોવામાં આવે છે તે નક્કી કરવા માટે થાય છે. આ લોકોની પસંદગીની અનુક્રમણિકા આપે છે અને ચોક્કસ કાર્યક્રમની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. ઊંચી ટીઆરપી ધરાવતો પ્રોગ્રામ સૂચવે છે કે આ પ્રોગ્રામ મોટી સંખ્યામાં દર્શક દ્વારા જોવામાં આવે છે. તેનો ડેટા જાહેરાતકર્તાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે કારણ કે, તેઓ ઉચ્ચ ટીઆરપી વાળા કાર્યક્રમો દરમિયાન તેમની જાહેરાતો મૂકે છે.


Watch TRP Full Form In Gujarati on YouTube

TRP Full Form in Gujarati | TRP nu full form shu che | TRP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TRP Full Form

TRP Full Form, TRP Full Form in Gujarati, What is the full form of TRP in Gujarati, Find full form of TRP in Gujarati, Gujarati Full Form of TRP, TRP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TRP


What was in this TRP

આ Website પર તમે TRP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TRP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TRP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TRP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TRP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TRP in detail. TRP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials