TT Full Form in Gujarati

TT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TT


TT Full Form

Tetanus Toxoid


TT Full Form in Gujarati

ટેટનસ ટોક્સોઇડ


About TT:

TT એ એક રસી છે જે ટિટનસ સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. ટેટનસ એ ચેતાતંત્રની ગંભીર બીમારી છે જે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ટેટાની નામના બેક્ટેરિયાથી થાય છે. બેક્ટેરિયા કાપા, ઘા, કરડવા, દાઝવા વગેરે દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે. તેઓ નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરે છે અને જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો ગંભીર ગૂંચવણોમાં પરિણમી શકે છે. આ રોગના સામાન્ય લક્ષણોમાં આંચકી, લોકજાવ, સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ, અક્કડપણું અને ગળવાની સમસ્યાનો સમાવેશ થાય છે.


Watch TT Full Form In Gujarati on YouTube

TT Full Form in Gujarati | TT nu full form shu che | TT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TT Full Form

TT Full Form, TT Full Form in Gujarati, What is the full form of TT in Gujarati, Find full form of TT in Gujarati, Gujarati Full Form of TT, TT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TT


What was in this TT

આ Website પર તમે TT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TT in detail. TT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials