PMS Full Form in Gujarati

PMS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PMS


PMS Full Form

Premenstrual syndrome


PMS Full Form in Gujarati

પ્રિમેન્સ્ટ્રુઅલ સિન્ડ્રોમ


About PMS:

PMS માં વિવિધ પ્રકારના ચિહ્નો અને લક્ષણો છે, જેમાં મૂડ સ્વિંગ, કોમળ સ્તનો, ખોરાકની લાલસા, થાક, ચીડિયાપણું અને હતાશાનો સમાવેશ થાય છે. એવો અંદાજ છે કે દર 4 માસિક સ્રાવ કરતી સ્ત્રીઓમાંથી 3 જેટલી સ્ત્રીઓએ પ્રિમેન્સ્ટ્રુઅલ સિન્ડ્રોમના કોઈ પ્રકારનો અનુભવ કર્યો છે.


Watch PMS Full Form In Gujarati on YouTube

PMS Full Form in Gujarati | PMS nu full form shu che | PMS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PMS Full Form

PMS Full Form, PMS Full Form in Gujarati, What is the full form of PMS in Gujarati, Find full form of PMS in Gujarati, Gujarati Full Form of PMS, PMS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PMS


What was in this post

આ Website પર તમે PMS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PMS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PMS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PMS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PMS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PMS in detail. PMS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment